Beroepsbelangen

Deze commissie zet zich in voor de beroepsbelangen van de aangesloten centra en leden bij de NVvHG. De Beroeps Belangen Commissie bestaat uit tenminste 2 leden en houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van de leden der vereniging in de ruimste zin van het woord, op materieel en maatschappelijk gebied, verband houdende met de uitoefening van hun beroep.

De tarieven, productieplafonds en contractering van hyperbare zuurstof therapie staan sterk onder druk. Bestuur en de Beroeps Belangen Commissie doen hun uiterste best om de financiële belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen.