Kwaliteitsvisitatie

Een kwaliteitsvisitatie is een intercollegiale toetsing van de vakgroep op locatie. Het doel is een vakgroep te stimuleren zichzelf en daarmee de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren. Deelname aan de kwaliteitsvisitatie is verplicht voor de herregistratie als Hyperbaar Zuurstof Centrum. Visitaties worden, bij goede kwaliteit van zorg, in een cyclus van 5 jaar uitgevoerd. Aangesloten klinieken ontvangen bericht vanuit de NVvHG m.b.t. het inplannen van een visitatiedatum. Dit gebeurt 12 tot 6 maanden voor de visitatiedag, zodat u voldoende tijd heeft voor de voorbereidingen.

De visitatie heeft onder andere tot doel de kwaliteit van hyperbare zuurstof therapie te bevorderen door middel van terugkoppeling van de resultaten van ter plaatse verricht onderzoek volgens een vastgesteld reglement van de Commissie Kwaliteitsvisitatie.