Lid worden

Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die werkzaam zijn in of voor een hyperbaar centrum en die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld.

Toelatingsverzoeken worden beoordeeld door het bestuur.

U kunt een schriftelijk verzoek tot lidmaatschap indienen via de secretaris van de vereniging. secretaris@nvvhg.nl