HBO indicaties

Hyperbare Zuurstof Therapie
Publicatiedatum: 23-02-2009
Uitspraak: Standpunt CVZ

Hyperbare zuurstof therapie wordt bij een groot aantal indicaties toegepast. De vraag voor welke indicaties deze behandeling zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk is, wordt beantwoord aan de hand van een review van de beschikbare medisch-wetenschappelijke literatuur.

In 2017-2019 zijn in samenwerking met het Zorg instituut Nederland (ZiN) aanvullende protocollen voor een aantal indicaties ontwikkeld.