HBO indicaties

Hyperbare Zuurstof Therapie
Publicatiedatum: 23-02-2009
Uitspraak: Standpunt CVZ Hyperbare zuurstof therapie wordt bij een groot aantal indicaties toegepast. De vraag voor welke indicaties deze behandeling zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk is, wordt beantwoord aan de hand van een review van de beschikbare medisch-wetenschappelijke literatuur.


Hyperbare zuurstof therapie is zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk voor de volgende indicaties:

 • Decompressieziekte
 • Gasembolieën
 • koolmonoxide intoxicatie in geval van verlaagd bewustzijn bij opname, zwangerschap, of klinische neurologische, cardiale, pulmonale of psychische symptomen
 • weke delen infecties anaëroob of gemengd (uitsluitend ernstige, levensbedreigende infecties zoals gasgangreen of necrotiserende fasciitis)
 • crush letsels
 • andere acute traumatische ischemie met gecompromitteerde circulatie
 • compartimentsyndroom
 • replantatie extremiteiten
 • huid- en myocutane plastieken met gecompromitteerde circulatie
 • diabetische ulcera
 • late radiatieschade (ongeacht in welk gebied zich dit bevindt)
 • (osteo)radionecrose (ongeacht in welk gebied zich dit bevindt)
 • radiatiecystitis, proctitis, enteritis
 • chronische therapierefractaire osteomyelitis
 • chirurgie/implantaten in bestraald gebied

Hyperbare zuurstof therapie is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk voor de volgende indicaties:

 • acute doofheid
 • tinnitus
 • niet-diabetische ischemische ulcera
 • cerebrale hypoxie, traumatisch of na CVA
 • brandwonden
 • ischemische oogafwijkingen
 • multipele sclerose
 • acuut coronair syndroom=
 • maligne otitis externa
 • acute traumatische hersenschade
 • anoxische encephalopathie
 • recidief neuroblastoom gr IV
 • pneumatosis intestinalis
 • tumor sensitisatie voor radiotherapie
 • fractuurgenezing
 • ernstige anemie
 • autisme
 • facialisparese
 • spierpijnen en weke delen letsels
 • migraine
 • cluster hoofdpijn
 • tandheelkundige ingrepen algemeen
 • hepatitis
 • Crohn
 • cognitieve stoornissen
 • infertiliteit
 • chirurgische ingrepen algemeen