Aanvullende protocollen

Protocollen ter bevordering van gepast gebruik van zorg
De Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde (NVvHG) heeft voor een aantal van de al (vanaf 2009) tot het basispakket behorende indicaties voor HBOT landelijke protocollen opgesteld teneinde gepast gebruik van deze zorg te bevorderen. Deze protocollen (opgesteld in 2019 of in de jaren daarvoor)) geven een onderbouwing en aanscherping van de betreffende indicatiegebieden.

Download ‘Protocol HBOT bij diabetische patiënten met voetulcera’2/7

PDF document | 6 pagina’s | 345 kB | Standpunt | 11-06-2019

Download ‘Protocol HBOT bij (osteo-)radionecrose’3/7

PDF document | 5 pagina’s | 244 kB | Standpunt | 11-06-2019

Download ‘Protocol HBOT bij koolstofmonoxide vergiftiging’4/7

PDF document | 5 pagina’s | 282 kB | Standpunt | 11-06-2019

Download ‘Protocol HBOT bij chronische therapie refractaire osteomyelitis’5/7

PDF document | 4 pagina’s | 544 kB | Standpunt | 11-06-2019

Download ‘Protocol HBOT bij acute weke delen ischemie’6/7

PDF document | 14 pagina’s | 899 kB | Standpunt | 11-06-2019

Download ‘Protocol HBOT bij necrotiserende weke delen infecties’7/7

PDF document | 5 pagina’s | 741 kB | Standpunt | 11-06-2019