Hyperbare Zuurstoftherapie bij patiënten met Long-COVID.

Na beperkte studies in een aantal landen werd uiteindelijk op 12 juli in “Scientific Reports” (Nature portfolio) een randomized controlled trial gepubliceerd voor behandeling van Long-COVID patiënten:
https://www.nature.com/articles/s41598-022-15565-0,.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35168680/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34862223/

De uitkomst van dit onderzoek laat een positief effect zien op cognitieve functies ten opzichte van de placebo groep. Dit lijkt een belangrijke ontwikkeling in het zoeken naar evidence voor de mogelijke behandeling van Long-COVID met Hyperbare Zuurstoftherapie.

De indicatie is in Nederland nog niet erkend. De NVvHG is echter van mening dat met het verschijnen van deze studie een basis werd gelegd om te verkennen of, onder bepaalde condities, ook in Nederland behandeling mogelijk is. Hierover vindt momenteel overleg plaats met betrokken instanties binnen VWS, de NZA, het ZiN en de Zorgverzekeraars.

Het bestuur van de NVvHG voelt de urgentie om behandeling mogelijk te maken voor patiënten met Long-COVID en hoopt dan ook dat dit op korte termijn zal lukken. Maar helaas kan tot die tijd hyperbare zuurstoftherapie nog niet regulier worden aangeboden. Zodra hierin verandering optreedt
zullen we dit bekendmaken.

Voor eventuele vragen verzoeken wij u een mail te sturen naar secretaris@nvvhg.nl 

Namens het bestuur van de NVvHG
Rotterdam, 25 juli 2022