Hyperbare Zuurstoftherapie bij patiënten met Long-COVID.

Hyperbare zuurstoftherapie bij patiënten met post-COVID syndroom (update).

Rotterdam, 16-5-2023

Afgelopen maanden zijn diverse publicaties verschenen over het effect van hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) op het zgn. post-COVID syndroom (ook wel long Covid genoemd).1-4 Ook nu nog lopen er onderzoeksprojecten om dit verder te onderzoeken.5

Waar eerst alleen kleinere studies verschenen, werd op 12 juli 2022 in “Scientific Reports” (Nature portfolio) de resultaten van een gerandomiseerde studie gepubliceerd.1

De uitkomst van dit onderzoek laat een positief effect zien op cognitieve functies (zoals concentratie), ten opzichte van de controlegroep. Dit was een belangrijke ontwikkeling in het zoeken naar wetenschappelijk bewijs voor de werking van HBOT voor de behandeling van post-COVID syndroom.

Ondanks de positieve resultaten, worden deze publicaties nog gezien als onvoldoende bewijs om vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk te maken. De NVvHG is echter van mening, mede gezien de grote maatschappelijke gevolgen van post-COVID, dat met het verschijnen van deze studies wel een basis is gelegd om te verkennen of behandeling, onder bepaalde condities, ook in Nederland mogelijk is. De behandeling wordt daarom wel off-label aangeboden, maar is dus op dit moment helaas alleen mogelijk tegen eigen vergoeding. Op dit moment is behandeling niet mogelijk voor personen <18 jaar, omdat nog geen onderzoek beschikbaar is over deze leeftijdsgroep. Ondertussen worden diverse projecten opgezet om verder bewijs te verzamelen, met de insteek om vergoeding uiteindelijk mogelijk te maken.

Nota bene dat de Belastingdienst recent een standpunt heeft gepubliceerd over het declareren van gemaakte zorgkosten bij HBOT voor post-Covid syndroom.

Voor eventuele vragen verzoeken wij u een mail te sturen naar secretaris@nvvhg.nl.

Namens het bestuur van de NVvHG

Referenties

  1. https://www.nature.com/articles/s41598-022-15565-0,.
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35168680/
  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34862223/
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36208548/
  5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36323462/