Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde (NVvHG)

De Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde (NVvHG) is opgericht op 29 november 2012.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de uitoefening van hyperbare geneeskunde, een en ander in de ruimste zin des woords.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • bevordering van wetenschap en kennis op het gebied van hyperbare geneeskunde;
 • bevordering van de volksgezondheid en van kwalitatief verantwoorde hyperbare gezondheidszorg
 • bestudering en behandeling van vraagstukken, die het belang van alle personen werkzaam in de hyperbare geneeskunde direct of indirect betreffen;
 • behartiging van de belangen van de leden;
 • de regeling van de opleiding en registratie van specialisten op het gebied van de hyperbare geneeskunde;
 • het opstellen en handhaven van gedragsregels voor de hyperbare geneeskunde branche;
 • ontwikkeling van gemeenschappelijk medisch beleid ten aanzien van hyperbare geneeskunde;
 • Iandelijke behartiging van de belangen van de leden op inhoudelijke (medische) thema’s;
 • als gesprekspartner van overheidsinstanties, zorgverzekeraars en overige externe partijen inzake (medisch) beleid inzake hyperbare geneeskunde;
 • samenwerking met andere disciplines en organisaties om betere patiëntenzorg ten aanzien van hyperbare geneeskunde te bevorderen;
 • op termijn te streven naar erkende opleidingen in het vakgebied van de hyperbare geneeskunde voor medische beroepsbeoefenaars;
 • het opzetten, faciliteren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek op het vakgebied van hyperbare geneeskunde in nationaal en/of internationaal verband;
 • het zijn van een erkende werkgeversorganisatie;
 • het zijn van een erkende vertegenwoordiger van de hyperbare geneeskunde branche, en voorts door al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.