Wat is hyperbare zuurstoftherapie

Bij bestraling van kanker wordt het omliggende gezonde weefsel ten dele meebestraald. Bij ongeveer 10% van de patiënten leidt dit tot blijvende klachten zoals: pijn, roodheid en/of verharding van het weefsel. We noemen dit ook wel ‘late bestralingsschade’. Afhankelijk van de plaats van het aangedane weefsel kan dit het functioneren behoorlijk beperken.

Het gezonde weefsel dat is meebestraald, is niet meer in staat normaal te functioneren. Cellen herstellen niet goed meer, bloedvaatjes sterven af en het gebied krijgt gebrek aan zuurstof. Zuurstof is nodig om weefsels goed te laten functioneren. Zonder zuurstof gaat het weefsel verder achteruit en verergeren de klachten.

Dit proces van achteruitgang zien we ook optreden bij sommige diabetische voetwonden. Hier is niet de bestraling de oorzaak van de achteruitgang van cellen en bloedvaatjes, maar de diabetes. Een diabetische voetwond geneest niet als er niet voldoende zuurstof bij de wond kan komen. Dit vanwege een gebrek aan kleine bloedvaatjes. In sommige gevallen kan er ook nog een bacteriële infectie van de wond ontstaan.

Hyperbare zuurstoftherapie zorgt ervoor dat het zuurstoftekort wordt opgeheven in het beschadigde weefsel en dat nieuwe bloedvaatjes worden aangemaakt. Ook worden de conditie en de aanmaak verbeterd van cellen (stamcellen en groeifactoren) die van belang zijn voor het herstel. Indien er sprake is van een bacteriële infectie helpt hyperbare zuurstof het lichaam deze infectie te bestrijden en de werking van bepaalde antibiotica te verbeteren. Zowel de wond als de infectie worden hiermee van binnenuit bestreden.

Bij hyperbare zuurstoftherapie wordt 100% zuurstof ingeademd onder een verhoogde omgevingsdruk, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed en in de weefsels toeneemt. Het gaat hierbij om dagelijkse behandelingen van 110 minuten voor een periode van 6 tot 8 weken (weekends uitgezonderd). De aanmaak van bloedvaatjes heeft tijd nodig,  vandaar dat er meerdere behandelingen nodig zijn. De nieuwe bloedvaatjes blijven ook na afloop van de behandeling bestaan, zodat het herstel voortduurt.

Hyperbare zuurstoftherapie stimuleert en verbetert het beschadigde weefsel door:

  • het aanmaken van nieuwe bloedvaatjes die door bestraling of diabetes beschadigd zijn
  • de aanvoer van stamcellen naar het aangedane gebied met als effect het stimuleren en activeren van wondgenezing en herstel van weefsel
  • ondersteuning van de natuurlijke afweer tegen infecties
  • verbetering van de werking van bepaalde antibiotica