Commissies en werkgroepen

– Medische wetenschappelijke commissie

  • Prof. Dr. R. van Hulst (Voorzitter)
  • Drs. R.D. Bol Raap
  • Drs. O. Boonstra
  • Drs. T. van Rees Vellinga

– Auditeringscommissie

  • Drs. P. Nijhuis
  • P.M. Just

– Geschillencommissie

  • Bestuur

– Commissie externe communicatie

  • Secretaris

– Adviescollege contract geschillen

  • Bestuur

– Kascontrolecommissie

  • H. Kerkhoff